Info voor leden

VRIJWILLIGERSWERK

Ready Again is een club met en voor leden. De vereniging is met vrijwilligers opgebouwd en dat is nog steeds zo; de club kan niet zonder. Wij vinden het normaal dat iedereen wat doet voor de club. Je kan daarom benaderd worden voor bijvoorbeeld de klusdag of een activiteit te organsieren. Je kunt ook zelf aangeven wat je zou willen doen. Kijk hier om te kijken welke commissies er allemaal zijn om een indruk te krijgen van het vrijwilligerswerk dat leden voor de club doen. 

Wat vind jij leuk om te doen? Laat het ons weten! 


LEDENPAS

Ieder lid van Ready Again is tevens lid van de KNLTB en kan aan alle KNLTB competities en toernooien meedoen. De digitale ledenpas is voor alle leden beschikbaar in de ClubApp.  


LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschapsgeld wordt ieder jaar in maart via automatische incasso geind.


BAANGEBRUIK 

 • Het park is afgesloten als er niemand aanwezig is. Leden kunnen op aanvraag bij Gerben van Lune een sleutel kopen voor € 5,00 Hiermee kun je tevens in de heren- en dameskleedkamer en gebruik maken van toilet en douche.
 • Wanneer je geen lid meer bent, kun je de sleutel inleveren in de kantine en krijg je de borg retour.
 • Gebruik schoeisel wat geschikt is om op gravel te spelen: dat is een zool met een naar binnen gekeerd profiel.
 • Als de groundsman aan het werk is, volg dan altijd zijn instructies op. Bedenk en waardeer dat hij op vrijwillige basis, bijna alle dagen, voor ons aan het werk is. 


VERLICHTING

 • Alle banen van het park zijn voorzien van verlichting, die per twee banen kunnen worden ingeschakeld via het bedieningspaneel bij de achterste deur van de kleedkamers.
 • Voor de verlichting van baan 1 t/m 4 kun je ook een sleutel kopen in de kantine
 • Instructies voor het aan- en uitzetten van de verlichting staan op het bedieningspaneel. Bij het uitschakelen van de verlichting (baan 1 t/m 4) zal er één lamp ca. 2 minuten langer blijven branden.
 • De verlichting aan de kantine en de lantaarnpalen op het park worden automatisch geschakeld d.m.v. een donker-lichtautomaat.


BAANONDERHOUD DOOR LEDEN 

 • Als je de baan verlaat moet je de baan vegen met het sleepnet, evenwijdig aan het net. 
 • Neem gelijk ook de uitlopen aan de zijkant en achter de baseline mee.
 • In het voorjaar wordt een beroep op de leden gedaan om gezamenlijk het park op te ruimen en de banen weer speelklaar te maken.
 • Voor het andere onderhoud zorgt de groundsman. Volg zijn  instructies op, hij weet het best wat er moet gebeuren. 

 

SPROEIEN VAN DE BANEN

De banen worden tijdens het tennisseizoen beregend d.m.v. een automatisch sproeisysteem op de volgende tijden: 

 • 01:00 uur
 • 03.00 uur
 • 07:00 uur 
 • 10:00 uur (met uitzondering van donderdag) 
 • 13:00 uur
 • 17.30 uur (met uitzondering van dinsdag)

Er wordt met bronwater gesproeid waarop een ontijzeringinstallatie is aangesloten. 

Elke sproeibeurt wordt aangekondigd d.m.v. een geluidssignaal. Na dit signaal heb je nog ca. 5 minuten om de baan te verlaten voordat de sproeiers in werking treden. De sproeiers beginnen op baan 1 en eindigen op baan 4.


VERLATEN PARK

Heb je fijn getennist? 

Als je als laatste het park verlaat, controleer dan of alle deuren van de kantine zijn gesloten en het hek tussen de banen en de volkstuinen is afgesloten (is dezelfde sleutel als het toegangshek).

Ruim eventuele aanwezige rommel op en sluit bij het verlaten van het park het toegangshek af.

Tot de volgende keer!

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 41635007

Ready Again

Lemsterpad 3
8531 AB Lemmer

KVK-nummer

40003897